• Step • Českomoravský stepařský svaz •


ČMSS
•••
•••

Valná hromada ČMSS 2015

Dobrý den,
zveme všechny členy ČMSS na řádnou valnou hromadu ČMSS.

Valná hromada ČMSS se koná:
- v sobotu 21.3.2015 ve 13 hod. v Brně,
- salonek Restaurace U Kotelny, Herčíkova 3, Brno – Královo Pole,
- mapa zde: http://mapy.cz/s/9uzm

Body programu valné hromady:
1. Roční zpráva o hospodaření v roce 2014
2. Návrh rozpočtu pro rok 2015
3. Uvolnění vázané částky 15 710 Kč do běžného rozpočtu ČMSS pro rok 2015 (mimořádné členské příspěvky na stepařský parket z roku 2014)
4. Úpravy stanov ČMSS, tj. změna označení "občanské sdružení" na "zapsaný spolek"

Dále jako informativní body programu:
- zajištění MČR 2015 v Plzni, informace o ME v Praze, plán stepařských akcí pro rok 2015

Pro členy ČMSS, kteří se nemohou zúčastnit valné hromady osobně, bude opět k dispozici internetové hlasování. Přístupová hesla budou členům zaslána e-mailem.

Uzávěrka internetového hlasování je podle stanov 2 dny před konáním valné hromady, tj. 19.3.2015.

Na shledanou

Otto Kočí
za výbor ČMSS


•••
•••

Aktuality

Nejbližší

•••